03.07.2014

INFORMACIJA
o aktivnostima reprezentativnih sindikalnih centrala vezanih za predložene izmene Zakona o radu

Napetosti oko izmena Zakona o radu ne prestaju.

U skladu sa stavovima Glavnog odbora, objavljenim na Sajtu, UGS NEZAVISNOST, u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata, nastavlja aktivnosti na zaštiti stečenih prava zaposlenih, ozbiljno ugroženih predloženim izmenama Zakona o radu, kao i Zakona o stečaju i Zakona o privatizaciji.

Iako je od sastanka predesednika obe reprezentativne sindikalne centrale – UGS NEZAVISNOST i SSSS, sa premijerom Vučićem, na kome je dogovoren nastavak pregovora, uz obavezu Vlade, odnosno za to posebno formiranog tima (prema našim saznanjima - ministri Selaković i Ljajić) da, na osnovu dodatnog obrazloženja i argumenata datih od strane sindikata, pripreme za sve prihvatljivo objašnjenje POTREBE DA ODREDBA O MOGUĆNOSTI DONOŠENJA ODLUKE O PROŠIRENOM DEJSTU KOLEKTIVNIH UGOVORA OSTANE U NOVOM ZAKONU O RADU, kao i o tome da će se o konačnom verzijom Nacrta Zakona, pre rasprave na Socijalno-ekonomskom savetu Republike, ipak ići u neku vrstu javne rasprave, (što su bile najvažnije sporne tačke u pregovorima), Vlada se, zvanično, do danas nije oglasila. Nezvanično, kroz sredstva javnog informisanja, Premijer i Ministar rada nas i celokupnu domaću javnost ’’obaveštavaju’’ da smo se oko svega ’’usaglasili’’. Istovremeno, takve informacije naši zvaničnici plasiraju i u inostranstvu prilikom svojih službenih, zvaničnih poseta drugim zemljama.

Na žalost, ponavlja se praksa od ranije. Dogovori se ne poštuju, javnost se dezinformiše, a kampanja protiv reprezentativnih sindikata, u kojoj osim sredstava javnog informisanja (?!), učestvuju i neki ’’sindikati’’, se nastavlja.

Sve se to dešavalo i u prethodnih 20-ak dana, odnosno od završetka rada tripartitne Radne grupe, pa do poslednjeg sastanka najviših sindikalnih predstavnika sa Premijerom. Najme, nakon protesta reprezentativnih sindikata zbog samoinicijativnog ’’prekrajanja’’ na Radnoj grupi usaglašenog teksta radne verzije Zakona o radu i nepoštovanja dogovora da se na sednicu Socijalno-ekonomskog saveta ide sa alternativnim rešenjima, UGS NEZAVISNOST i SSSS su, vezano za Zakon, organizovali niz aktivnosti od kojih su najvažnije:
• tematske sednice organa oba sindikata, na kojima su usvojeni konkretni zaključci i dogovorene aktivnosti u narednom periodu;
• obraćanje članstvu, u cilju njihove mobilizacije i pripreme za predstojeće aktivnosti (Saopštenje sa IX sednice Glavnog odbora UGS NEZAVISNOST);
• održavanje konferencije za novinare;
• komunikacija i sastanci sa Premijerom i resornim Ministrom;
• priprema Okruglog stola na temu Zakona o radu.
Okrugli sto na temu: ’’NOVI ZAKON O RADU – REFORMA ILI ANTIREFORMA’’, u zajedničkoj organizaciji UGS NEZAVISNOST i Saveza samostalnih sindikata Srbije, biće održan 09. jula ove godine u Domu sindikata (Kamena sala na II spratu - SSSS). Osim Ministra rada i rukovodstava UGS NEZAVISNOST i SSSS (kao i predstavnika svih granskih sindikata), pozvani su i: Kancelarija MOR-a u Beogradu, Privredna komora Srbije i neka udruženja poslodavaca, predstavnici Američke privredne komore i Saveta stranih investitora (koji se najčešće pominju kao osnovni inicijatori i ’’kretatori’’ preloženih izmena), kao i nezavisni eksperti koji se bave ovom problematikom.

Ova rasprava, ili javna tribina, biće poslednji pokušaj reprezentativnih sindikata da ’’urazume’’ Vladu i njene savetnike i, još jednom, dodatnim argumentima potvrde opravdanost i održivost svojih predloga i stavova vezanih za izmene Zakona o radu, kao i drugih zakonskih rešenja iz tzv. ’’reformskog paketa’’ Vlade. To bi, ukoliko prevlada razum, mogao biti i početak javne rasprave, u kojoj bi stručna i šira javnost, iskazala svoj stav o ovom, za zapslene posebno važnom i značajnom zakonskom rešenju. Ukoliko se Vlada ne odazove ovom pozivu, ne ispoštuje osnovne principe socijalnog dijaloga i nastavi samovoljno i neargumentovano kreiranje najvažnijeg zakona iz korpusa radnog zakonodavstva, reprezentativni sindikati ima ’’rezervni plan’’, koji bi ovo leto mogao učiniti još vrelijim.