19.01.2016

Povraćaj sredstava odnosno obustava postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza

Preuzmite Zahtev

Zahtev za povraćaj sredstava odnosno obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta odnosno boravišta fizičkog lica, u cilju vršenja povraćaja plaćene razlike za uplatu neto prihoda, odnosno obustave postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije.

Zahtev mogu podneti fizička lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda, shodno odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru po osnovu primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračunskih perioda. Uz zahtev je potrebno priložiti na uvid verodostojnu dokumentaciju - obračun primanja za svaki obračunski period – isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda, odnosno drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci a izvršenih u jednom mesecu.