11.04.2013

ODRŽANA 8. SEDNICA GLAVNOG ODBORA GS SITEL NEZAVISNOST

Dana 11.04.2013. godine u Rehabilitacionom centru u Ivanjici, održana je 8. sednica Glavnog odbora GS SITEL NEZAVISNOST.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj GS SITEL NEZAVISNOST za 2012. godinu, kao i Plan rada i Plan materijalno finansijskog poslovanja za 2013. godinu.
Određeni su pravci delovanja u nastupajućem periodu, a akcenat je dat na povećanju broja članova.
Konstatovano je da je u prethodnoj godini znatno unapređena radno-pravna zaštita članstva.
Odlučeno je da Granski sindikat, radi podizanja na viši nivo brige o zdravlju sindikalnog članstva, sa Rehabilitacionim centrom Ivanjica potpiše Ugovor o korišćenju usluga Centra za članove sindikata i članove njihovih porodica, po izuzetno povoljnim uslovima.