01.07.2013

STRATEGIJA DELOVANjA UGS NEZAVISNOST ZA 2013/2014

Izvršni odbor UGS NEZAVISNOST je na sastanku održanom 27.06.2013. godine doneo Strategiju delovanja za 2013/2014. godinu.

Strategija je data kao pregled osnovnih strateških pravaca, od kojih pojedini imaju i početne predloge za operativna rešenja koja će se razraditi. Izradiće se i konkretni plan aktivnosti, vodeći računa o tome da je reč o kratkoročnoj strategiji, koja obuhvata period od svega godinu i po dana. Za svaki strateški pravac delovanja formiraće se timovi, imenovati odgovorna lica i predvideti sankcije za eventualno neizvršavanje plana.