29.01.2014

ZAUSTAVLJENO DONOŠENJE ZAKONA O RADU ! ŠTA DALJE ?

Preuzeto sa sajta UGS Nezavisnost

U skladu sa Sporazumom o zajedničkim aktivnostima u procesu donošenja izmena Zakona o radu i donošenja zajedničke Odluke o istupanju iz pregovora o izmenama Zakona, reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji – UGS NEZAVISNOST i Savez samostalnih sindikata Srbije organizovale su i sprovele niz konkretnih, potpuno transparentnih aktivnosti na sprečavanju da predloženi tekst Nacrta Zakona, uđe u javnu raspravu i skupštinsku proceduru.

Rezultat ovih, dobro organizovanih i masovnih aktivnosti, od OPSTRUKCIJE tzv ''javne rasprave'' o Zakonu o radu i višednevne KAMPANJE organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i mnogim drugim većim gradskim centrima, preko ''generalnog'' ŠTRAJKA UPOZORENJA u kome je učestvovalo preko pola miliona zaposlenih, do PROTESTA sa nekoliko hiljada učesnika iz cele Srbije, jeste ono što su sindikati i tražili:

 VRAĆANJE POSTUPKA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU NA SAM POČETAK, UZ POTPUNO I RAVNOPRAVNO UČEŠĆE SINDIKATA,

 POVLAČENJE IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE ZAKONA O PRIVATIZACIJI I STEČAJU,

 OSTAVKA MINISTRA RADULOVIĆA,

 JASNA PORUKA DOMAĆOJ I STRANOJ JAVNOSTI DA SINDIKATI ZNAJU ŠTA HOĆE I DA IMAJU ZNANJA I SNAGE DA TO I OSTVARE !!!

Sada već bivši ministar Radulović je, uz veoma ''bogat'' i jednom ministru ''primeren'' rečnik, ove sindikate i njihova rukovodstva nazivao (citiramo) ''...štetočinama, neradnicima, šakom jada i folirantima koji se boje reformi i rade protiv interesa zaposlenih, štiteći na taj način svoje stečene privilegije..''. Istovremeno je ''upozoravao'' javnost, pretpostavljamo onih famoznih 59% građana koji, prema istraživanjima Američkog republikanskog instituta, na uzorku od 1.200 ispitanika, apsolutno podržali ''njegove'' reforme, što je, po njemu, značajnija i važnija populacija od milion i više građana koji su kroz navedene aktivnosti podržali sindikate i njihove zahteve, da sindikalni zahtevi znače odustajanje od reformi i udaljavanje od Evrope.

Međutim, već započete i u narednom periodu planirane aktivnosti UGS NEZAVISNOST, samostalno i u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, govore suprotno.

UGS NEZAVISNOST SU ZA REFORME.

Sindikat NEZAVISNOST se zalaže za reforme. Međutim, ni jedna iole ozbiljma reforma ne može se bazirati isključivo na smanjenju rashoda, već, pre svega, na povećanju prihoda, odnosno stvaranju adekvatnih preduslova, povoljnog pravnog, ekonomskog i administrativnog okruženja za veća ulaganja domaćeg i stranog kapitala, veću proizvodnju i novo produktivno zapošljavanje. Samo u takvom privrednom okruženju moguć je rast BDP iz koga bi se mogla dalje stimulisati rentabilna i izvozno orijentisana proizvodnja i podmiriti svi realni javni rashodi, bez ozbiljnijeg ataka na, ionako nizak nivo usluga koje pruža javni sektor – posebno zdravstvo, obrazovanje, kao i na prava po osnovu PIO. Pri tome, sindikati NE MOGU I NE SMEJU DOZVOLITI DALJE SNIŽAVANJE PRAVA IZ RADA I PO OSNOVU RADA, A SAMIM TIM I ŽIVOTNOG STANDARDA ZAPOSLENIH I PENZIONER, jer smo po tome, već pri dnu lestvice u Evropi i u Regionu.

Zbog toga će UGS NEZAVISNOST, u svojim svakodnevnim aktivnostima, kao i kroz aktivno učešće u svim isntitucijama socijalnog dijaloga, na svim nivoima, insistirati na realizaciji usvojene Platforme delovanja UGS NEZAVISNOST do kraja 2014. godine, a posebno:

• donošenju nove privredne strategije i socijalno odgovorne ekonomske politike, bazirane na: ubrzanju procesa restrukturiranja kao i započinjanja procesa reindustrijalizacije, otvaranju srpske razvojne banke, adekvatnoj reformi poreskog sistema i monetarne politike, podsticanju finansijske podrške perspektivnim preduzećima, rešavanju problema nelikvidnosti…;

• preduzimanju mera za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih i svih građana, a ne njegovo konstantno urušavanje;

• smanjenje javne potrošnje, osmišljenim i celovitim reformama, a ne isključivo otpuštanjem zaposlenih i smanjenjem njihovih prava iz rada;

• istinskoj, a ne ‘’pro forme’’ borbi protiv korupcije, privrednog i drugog kriminala;

• depolitizaciji privrede… i dr.

UGS NEZAVISNOST SU ZA ULAZAK U EVROPSKU UNIJU.

Od osnivanja 1991. godine, do danas, ovaj je Sindikat bio lider u borbi za razvoj i unapređivanje demokratskih odnosa u društvu i sprovođenje ekonomskih i socijalnih reformi. Uprkos mnogobrojnim problemima u delovanju, osporavanjima i šikanjiranu kojima su UGS NEZAVISNOST, u celini, i njihovi članovi pojedinačno, bili izloženi, kao i neadekvatnim materijalnim i prostornim uslovima rada, naš Sindikat je, od ideje o potrebi postojanja nezavisne, demokratske i slobodne sindikalne organizacije na našim prostorima, prerastao u respektabilnu organizaciju koja ima svoje mesto i zapaženu ulogu u zemlji i u međunarodnom sindikalnom pokretu, kao ravnopravna članica EKS i MKS.

U skladu sa takvim opredeljenjem, UGS NEZAVISNOST se, uz punu podršku Evropske konfederacije sindikata, uključuje u sve aktivnosti koje će se u Republici voditi u procesu pristupnih pregovora. To jasno potvrđuju i opredeljenja izražena u pismu upućenom Delegaciji EU u Srbiji kao i zaključivanju Sporazuma sa Savezom samostalnih sindikata Srbije o formiranju zajedničkih ekspertskih timova za učešće u pregovorima za pristupanje EU, koje objavljujemo u integralnom tekstu.

Podrška Evropske konfederacije sindikata aktivnostima koje smo vodili na očuvanju stečenih prava zaposlenih, kroz sprečavanje njihovog umanjenja predloženim izmenama u svim najvažnijim zakonima iz oblasti radnog zakonodavstva, jasno proizlazi i iz pisma podrške koje nam je uputila Bernadette Segol, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata (u prilogu).